Przetargi/UE

Aktualnie nie prowadzimy żadnych postępowań przetargowych.

Projekty UE

Celem projektu dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 pn. „Inwestycja w zakup urządzeń do realizacji nowej proekologicznej usługi czyszczącej instalacje przemysłowe w Bąkowie” jest rozwój przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowej usługi, wpisującej się w zakres przedmiotowy inteligentnej specjalizacji (ISP): Technologie off-shore i portowo-logistyczne. W ramach projektu zostanie wdrożona jedna nowa usługa czyszczenia instalacji przemysłowych. Do planowanych efektów inwestycji zalicza się wzmocnienie potencjału konkurencyjnego Przedsiębiorstwa Usług Specjalistycznych DAMAR A. Borejszo, B. Kreft Spółka Jawna poprzez możliwość znaczącego zwiększenia przychodów – w związku z wejściem na nowy dla przedsiębiorstwa rynek, dywersyfikację działalności, pozyskanie nowych odbiorców, wejście na rynki eksportowe oraz zwiększenie poziomu zatrudnienia.
Wartość Projektu: 2 460 000,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 980 000,00 PLN